Browsing: DERS VE MATERYALLER

Ders Usulü: Kampın sonunda final oturumu olacaktır. 2 saatten oluşan tek oturumluk derse, verilen okumalarla…

1. Muhafazakârlık Muhafazakârlık, Devrim ve Türkiye Nurettin Topçu Türkiye Solunda Özgürlük ve Milliytçilik  2. Liberalizm…

Ders Usulü: Ders 4 hafta işlenecektir. Konu, hocanın göndereceği makaleler üzerinden çeşitli bakış açılarından değerlendirilecektir.…

Ders Usulü: Ders 4 hafta işlenecektir. Konu, hocanın göndereceği makaleler üzerinden çeşitli bakış açılarından değerlendirilecektir.…

Kemal Karpat, Osmanlı Devleti’nin Dönüşümü, 1789-1908, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, İmge Yayınevi, s. 7-71…

Ders Usulü: Ders 4 hafta işlenecektir. Her hafta “Çağdaş İslami Akımlar” eserinden ilgili bölüm okunacaktır.…