Türkiye- Osmanlı Modernleşmesi

0

Kemal Karpat, Osmanlı Devleti’nin Dönüşümü, 1789-1908, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, İmge Yayınevi, s. 7-71

Cemil Aydın, Emperyalizme Karşı Bir İmparatorluk: Osmanlı Tecrübesi Işığında 19. Yüzyıl Dünya Düzeni, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, C. 12, S. 22 (2007/1), s. 39-85

Erik Jan Zürcher, Osmanlı İmparatorluğu 1850-1922: Kaçınılmaz Çöküş, Savaş, Devrim ve Uluslaşma Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi 1908-1928, s. 63-81

Halil İnalcık, Tanzimat Nedir, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Phoenix Yayınevi, Nisan 2006, s. 13-35 – tanzimat

Emperyalizm Karsiti Bir imparatorluk Osmanli Tecrubesi Isiginda 19. Yuzyil Dunya Duzeni

 

Share.

Comments are closed.