Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN

0

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi” teziyle tamamladı. Freie Universität Berlin’de “Dil, Davranış ve Hüküm” tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı. Türkiye’de İSAM’da araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversitesinde ve Viyana Üniversitesinde misafir hoca olarak bulundu. Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü, Osmanlı dönemi ve Maverâünnehir ağırlıklı olmak üzere İslam düşüncesi tarihi; Kur’an araştırmaları; Osmanlı-Batı ilişkileri; Alman idealist felsefesi ve hermeneutik gibi konular yer almaktadır.

Tahsin Görgün İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sosyal Mecralarda Paylaş