Modernite-Postmodernite

0

Ders Usulü:

Ders 4 hafta işlenecektir. Konu, hocanın göndereceği makaleler üzerinden çeşitli bakış açılarından değerlendirilecektir. Aynı zamanda makaleler sayesinde ders öncesi okuma yapma fırsatı bularak derse daha hazır bir şekilde katılım sağlanabilecektir.

Materyaller:

Modernite ve Postmodernite Semineri – 2020

Nurullah Ardıç

Okumalar:

  1. George Ritzer & J. Stepnisky, Sosyoloji Kuramları, Ankara: De Ki Yay. 2014, ss. 1-11, 547-549, 649-654.
  2. Tom Bottomoreand Robert Nisbet, ed. Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, 2. Bölüm.
  3. (Tavsiye Roman): Arthur Berger,Durkheim Öldü! Sherlock Holmes Sosyolojik Teoriye Giriyor, Heretik, 2014.
Sosyal Mecralarda Paylaş