MEZUN TEKÂMÜL BULUŞMASI

Mezun olacak öğrencilerin bir araya geldiği Mezun Tekâmül Buluşması, diplomasını alıp, hayata doğru ilk adımı atacak olan gençlere yönelik mezuniyet sonrasına hazırlık programını ihtiva etmektedir.

Meslek hayatına atılmadan önce; meslek hayatının inceliklerini, kaliteli bir meslek hayatı için yapılması gerekenleri, nitelikli bir hizmetin meslek hayatına kazandırdıkları, bir Müslüman’ın sahip olması gereken kariyer planlamasının mahiyeti gibi konular da alanının uzmanları tarafından seminerler ve hasbihaller yapılmaktadır.

Hayata doğru ilk adımı atacak olan gençler, bazen belirsizlik, ne yapacağını bilememe kaygısı yaşamaktadır. Uzmanların ‘mezuniyet sonrası sendrom’ dediği bu duygu hali gençlerde kaygı ve strese neden olmaktadır. Diplomalarına kavuşan birçok genç “öğrenci” sıfatını bir kenara bırakıp “yeni mezun” tanımlamasını kazanmaktadır. Uzun bir eğitim maratonundan sonra mezun olan gençler için artık rutin bir alışkanlık olan öğrencilik hayatı sona ermiştir. Mezuniyet sonrasının planını yapamamış ve nasıl bir yol haritası çizeceğine karar verememiş gençlerde ise son derece normal olan bir kaygı ve stresli olma sendromu oluşmaktadır. Bunun sonucunda ise gençler; kendisini sürekli yorgun hisseden, boşluğa düşmüş algısına sahip, bazı duygularını küçümseme ve yetişkin gibi davranamadığı için kendini suçlama, yetersiz hissetme gibi duygularla maalesef karşı karşıya kalmaktadır.

Mezun Tekâmül Buluşmasında yoğun duygu ve düşünceler içerisinde olan gençler için; bu süreci nasıl atlatmaları gerektiğini, mezuniyetten sonra onları hangi tür imkânların ve olanakların beklediğini konuşmaktayız. Bu doğrultuda bir kariyer rotasının belirlenmesi, stres ve kaygı ile baş edebilmenin yolları, aile ve çevreden beklenen talepleri iyi analiz etme ve bu doğrultuda nelerin yapılması gerektiği gibi konuları program içeriğimize ekleyerek öğrencilerin bu zor süreci daha rahat geçirmelerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

İş hayatında başarılı, akademik anlamda kariyer yapmış, psikolojik açıdan destek alabilecekleri uzmanlar ile buluşmalar tertip edilerek Mezun Tekâmül Buluşmasının hedeflerine uymayı amaçlamaktayız.