Mehmet Sait Temel

0

Hafızlığını bitirmiş olan talebelerin Kur’an-ı Kerim’in lafzını unutmamalarının yanında mânâsına da vukûfiyet kesb etmeleri,
Yoğun siyer ve peygamberler tarihi eğitimi ile ruhunu kavramaları,Kendilerine yeterli olacak akaid ve fıkıh müktesebatına sahip olmaları, Gerek okul derslerine yardımcı olacak gerekse de ileride girecekleri çeşitli imtihanlarda altyapı oluşturacak temel eğitimleri almaları,İleriye dönük İslâmî İlimler tahsîli için temel oluşturmak.Hafızlığını bitirmiş olan talebelerin Kur’an-ı Kerim’in lafzını unutmamalarının yanında mânâsına da vukûfiyet kesb etmeleri,
Yoğun siyer ve peygamberler tarihi eğitimi ile ruhunu kavramaları,Kendilerine yeterli olacak akaid ve fıkıh müktesebatına sahip olmaları, Gerek okul derslerine yardımcı olacak gerekse de ileride girecekleri çeşitli imtihanlarda altyapı oluşturacak temel eğitimleri almaları,İleriye dönük İslâmî İlimler tahsîli için temel oluşturmak.Hafızlığını bitirmiş olan talebelerin Kur’an-ı Kerim’in lafzını unutmamalarının yanında mânâsına da vukûfiyet kesb etmeleri,
Yoğun siyer ve peygamberler tarihi eğitimi ile ruhunu kavramaları,Kendilerine yeterli olacak akaid ve fıkıh müktesebatına sahip olmaları, Gerek okul derslerine yardımcı olacak gerekse de ileride girecekleri çeşitli imtihanlarda altyapı oluşturacak temel eğitimleri almaları,İleriye dönük İslâmî İlimler tahsîli için temel oluşturmak.Hafızlığını bitirmiş olan talebelerin Kur’an-ı Kerim’in lafzını unutmamalarının yanında mânâsına da vukûfiyet kesb etmeleri,
Yoğun siyer ve peygamberler tarihi eğitimi ile ruhunu kavramaları,Kendilerine yeterli olacak akaid ve fıkıh müktesebatına sahip olmaları, Gerek okul derslerine yardımcı olacak gerekse de ileride girecekleri çeşitli imtihanlarda altyapı oluşturacak temel eğitimleri almaları,İleriye dönük İslâmî İlimler tahsîli için temel oluşturmak.

Share.

Comments are closed.