İLAHİYAT YAZ KAMPLARI 2017

İLAHİYAT YAZ KAMPI 2017

 İŞLEDİĞİMİZ DERSLER

 • ARAPÇA
 • FIKIH
 • KUR’AN-I KERİM
 • HADİS
 • AKAİD

OKUTULAN ESERLER VE SAATLER

TOPLAM DERS SAATİ SÜRESİ NEDİR?
 • Kur’a-ı Kerim   :24 SAAT
 • Hadis : İmam Nevevi, Şerhu’l Erbain-16 SAAT
 • Arapça: Emsile, Bina, Avamil – 40 SAAT
 • Fıkıh : Fıkhul Müyesser – 32 SAAT
 • Akaid :Tahavi Akidesi – 8 SAAT

DERSLER DIŞINDA FAALİYETLERİMİZ

Karakter Gelişim Seminerleri

1 Ali CAN Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yrd. Modern Zamanlarda İlahiyat Eğitimi
ve Hizmet Anlayışı
2 Nurettin YILDIZ İlahiyatçı, Yazar İlahiyat Öğrencisi Nasıl Eğitim Almalı?
3 Muhammed Emin YILDIRIM İlahiyatçı, Yazar İlim Talebelerinde Olması Gereken Vasıflar

Resimleri Büyültmek için üzerine tıklayınız…

Öncü Şahsiyetlerin Hayatları

Yard. Doç. Dr.Abdulkadir MACİT Kocaeli Üni. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Ersoy
Yard. Doç. Dr.Abdulkadir MACİT Kocaeli Üni. Öğretim Üyesi Aliya İzzetbegoviç

 

Resimleri Büyültmek için üzerine tıklayınız…

Eğitim Seminerleri

1 Dr. Adem ERGÜL Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı Genel Müdür Şeaire Tazim ve Saygı Dili
2 Yard. Doç. Dr. Halil KURT Marmara Üni. Öğretim üyesi Kudüs ve Mescid-i Aksa Hassasiyeti
3 Yard. Doç. Dr.Abdulkadir MACİT Kocaeli Üni. Öğretim üyesi Hatıratlar Üzerinden Türkiye Modernleşmesi
4 Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA İlahiyatcı, Tarihci, Yazar Müslümanların Tarihi
5 Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA İstanbul Şehir Üni. Öğretim üyesi Günümüz Selefiliği ve Yansımaları
6 Dr. Ahmet ANAPALI Tarihçi, Yazar Osmanlı’dan Cumhuriyete Saklanan Tarih /
Toplumsal Yapı ve Siyasi Süreç
7 Prof.Dr. Necdet TOSUN Marmara Üni. Öğretim üyesi Tasavvuf Nedir? Ne Değildir?
8 Doç. Dr. Ebubekir SİFİL İlahiyatçı, Yazar Hadis Meselesi
9 Dr. Ahmet ANAPALI Tarihçi, Yazar Masada Kaybedilen Vatan-Lozanda Neler Yaşandı?
Lozanda Yaşananların Pisiko-Sosyal Tahlili
10 Savaş Şafak BARKÇİN Sisyaset Bilimci, Bürokrat, Yazar Biz Kimiz?
11 Dr. Ahmet ANAPALI Tarihçi, Yazar Tarih Şuurundan Toplumsal
Değişime ve Dönüşüme Doğru

 

 

Resimleri Büyültmek için üzerine tıklayınız…

 • Sosyal Faaliyetler

 • AKTİF TANIŞMA PROGRAMI
 • PAİNTBALL FAALİYETİ

Resimleri Büyültmek için üzerine tıklayınız…

 • Tematik Şehir Gezileri

 • İSTANBUL GEZİLERİ
 • ZEVK-İ SELİM İLE BOĞAZ TURU

Resimleri Büyültmek için üzerine tıklayınız…

 

 • Aktif Okuma Programları ve Hediye Kitaplar

 • ÇAĞA İZ BIRAKAN ÖNDERLER – MEHMET AKİF ERSOY
 • ÇAĞA İZ BIRAKAN ÖNDERLER – ALİYAİZZET BEGOVİÇ
 • HADİS VE SÜNNET ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE DEĞERLENDİRMELER
 • KAİNAT,İNSAN VE KUR-AN’DA TEFEKKÜR
 • MÜSLÜMANIN KENDİ İLE İMTİHANINDA TASAVVUF
 • HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA (SAV) – DERS KİTABI
 • İSLAM İLMİHALİ

Resimleri Büyültmek için üzerine tıklayınız…

Afişi Büyültmek için üzerine tıklayınız…