HÜNERLİ YAZ KAMPLARI

Bütün branşlar da öğrenim gören öğrencilere hitap eden Hünerli yaz kampı; yaz dönemlerini verimli geçirmek ve nitelikli olarak değerlendirmek isteyen öğrencilerimiz için hazırlanmış ve 20 gün süren bir programdır.

Program süresince öğrencilerimize; hem manevi ilimler de bilgi sahibi olmalarını hem de sosyal aktiviteler, geziler ve yarışmalar ile kaliteli ve nitelikli bir yaz dönemi geçirmelerini arzu etmekteyiz. Ayrıca planlanan etkinlikler ile birliktelik ve dostluk bağlarının da kuvvetlenmesi hedeflenmektedir.

Üniversite de öğrenim gören ve eğitim dönemi içerisinde İslami İlimler adına çok fazla bilgi sahibi olamayan katılımcılara Kur’an-ı Kerim, İslam İlmihali, Hadis, Fıkıh gibi alanlarda eğitimler vererek bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Hünerli yaz kampında sohbetler ve seminerler ile gençlerimiz hem örnek şahsiyetler ile bir araya gelecek hem de eğitim alanında nitelikli çalışmalar gerçekleştiren eğitimciler ve araştırmacılar ile hasbihal etme fırsatı bulacaklardır