Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin IŞIK

0

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede “II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma” teziyle yaptı. “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu-Batı Tartışmaları: İçtihat ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamlayan Işık, çok sayıda yayın yaptı.

Yüzyılın İslamcı mirasının en önemli mecralarından birini oluşturan dergileri dijital bir platformda toplamayı da içeren 1908’den 2008’e İslamcı Dergiler Projesi’ni hazırladı. Halen bu proje çalışmasını İLEM’de devam ettirmektedir.

Sosyal Mecralarda Paylaş