Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÜÇER

0

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalında hazırladığı Ebû Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği başlıklı teziyle yüksek lisansını savundu. McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studieste misafir araştırmacı olarak bulundu. “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Üçer’in yayımlanan çalışmaları arasında İbn Sînâ Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık ve İslam Düşünce Atlası gibi eserler bulunmaktadır. Hâlihazırda Taşköprîzâde külliyatının neşri, İslam düşüncesinde insan tanımları, İbn Sînâ epistemolojisi ve İslam düşünce tarihi yazımında dönemlendirme sorunu gibi başlıklar üzerinde çalışmaktadır.

Sosyal Mecralarda Paylaş