Çağdaş İslami Akımlar

0

Ders Usulü:

Ders 4 hafta işlenecektir. Her hafta “Çağdaş İslami Akımlar” eserinden ilgili bölüm okunacaktır. Ders günü ise okunan bölüm üzerinden hoca ile ilgili bölüm işlenecektir. Böylelikle ders öncesinde konuya aşina olunacak ve hocanın ders anlatımı ile konu daha da pekişecektir

Materyaller:

1. hafta Giriş:  19. Yüzyıl İhyacılık / İslamcılık Düşüncesinin Doğuşu: Nedenler ve Temel Meseleler

İhya Hareketinin İlk Temsilcilerinden Dört Sembol İsim: Seyyid Ahmed Han, Efgani, Abduh, Mustafa Sabri

Okuma: Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, s. 21-50.

2. hafta Çağdaş İslam Düşüncesini Temsil Eden Akımlar:

1 : Gelenekçilik

Okuma: Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, s. 51-130.

3. hafta Çağdaş İslam Düşüncesini Temsil Eden Akımlar:

2 : Islahatçılık

Okuma: Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, s. 131-203.

4. hafta Çağdaş İslam Düşüncesini Temsil Eden Akımlar:

3 : Modernizm ve Gelenekselcilik

Okuma: Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, s. 205-250.

 

İleri okumalar:

1.       Ahmet Davudoğlu, “İslâm Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanması”, Divan: İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 1/(1996).

2.       M. Âbid Câbirî, Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, Kitabiyat Yay.

Sosyal Mecralarda Paylaş