BÖLGESEL ÜNİVERSİTELİLER BULUŞMASI

Bulunduğu konum itibariyle rahat ulaşıma sahip bölgeler baz alınarak oluşturulan iller de, eğitim dönemi içerisinde öğrenci buluşmaları düzenlenmektedir. Anadolu’nun belirlenen şehirlerinde yapılan programlara; mesafenin yakın, ulaşım maliyetinin az ve hızlı olmasından yola çıkarak daha fazla üniversitelinin bu programlara iştirakini sağlayarak seminerlerden, sohbetlerden ve gezilerden istifade etmesini hedeflemekteyiz.

Programın uygulanacağı şehirler de; tarihi ve kültürel zenginlikler, çevre illerden ulaşımın rahat sağlanması, yürütücü vakıf veya derneklerin barınma ve yeme-içme hizmetlerini sağlaması gibi hususlar göz önüne alınmaktadır.

Öncelikle bölgelerdeki manevi önderler ve büyükler ile bir araya gelmesini amaçladığımız gençlerin, hayatında rol model olacak kişiler ile bir araya gelmesini arzu etmekteyiz. Aynı zamanda farklı konularda eğitimciler ile bir araya gelen öğrencilerin bilgi birikimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri olan şehirler de yapılan geziler ile bilim ve sanat ürünleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin öğrenilmesi, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından incelenmesi, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatarak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarını amaçlıyoruz. Özellikle tarihsel mirası tanıyarak, bu mirası sahiplenme, koruma, geliştirme, üst düzey bir kültürel bilgi birikimi sağlama açısından son derece önemlidir. Günümüz koşullarının, nasıl bir geçmişten etkilenerek oluştuğunu anlamak, geleceği yapılandırırken daha zengin ve bilinçli bir düşünce yapısına sahip olmak gayesiyle bu programımız icra edilmektedir.