VİZYONUMUZ
Üniversite gençliğinin, enerjilerini doğru yerde doğru şekilde kullanmalarına yardımcı olmak. Nitelikli beraberliklerle farklı üniversitelerden gençlerin dostluk bağlarını kuvvetlendirmek. Ülkemiz ve dünya geleceğine hizmet edecek, topluluklara, kurumlara ve hizmetlere yön verecek hizmet ehli, nitelikli üniversite gençleri yetiştirmek. Üniversite sonrasında hizmeti  en verimli şekilde yapacak olan bireyler yetiştirmek.

MİSYONUMUZ
Anadolu’daki üniversitelerde okuyan gençlerimizin haftalık, aylık ve yıllık programlara iştiraklerini sağlayarak birikimlerini artırmak.

İslam Düşünce Tarihi

Ders Usulü: Kampın sonunda final oturumu olacaktır. 2 saatten oluşan tek oturumluk derse, verilen okumalarla önceden hazırlanarak gelinecektir. Materyaller: İslam…